Dấn thân và “Lên đỉnh”

Trong hơn 70.000 người FPT khắp 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, Tam hậu FPT 2023 là hiện thân sống động và đầy đủ nhất của những phẩm chất cần thiết cho công cuộc chinh phục những đỉnh cao. Họ dẻo dai, dạn dày kinh nghiệm. Họ mang ý chí sắt đá, nghị lực dồi dào, và tinh thần FPT luôn cháy bỏng.