Chúng ta Top 100 FPT
Đăng nhập

Chương 1 Đội bay siêu đẳng

Nhanh nhất, mạnh nhất, tinh nhuệ nhất. Ba chiến binh mang chí lớn đã gạt gió, vượt bão để gặt những kỳ tích không tưởng. Họ chính là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ, khí chất của gần 50.000 người F toàn cầu.